Bridge 3.0

Tijdens de op 28 april 2016 gehouden extra algemene ledenvergadering is het plan “Bridge 3.0” aangenomen.