Uitleg Invoeren spelverdelingen oud

Uitleg “Invoeren spelverdelingen”

Eén van de voordelen van het lidmaatschap van de Nederlandse Bridge Bond is, dat we gebruik kunnen maken van de “Uitslagenservice”.

De uitslag van een bridgeavond wordt supersnel naar de bond verzonden, waarna deze uitslag voor ieder lid is te raadplegen op de site van BZA.
Alle zittingen zijn terug te vinden onder de uitslagenservice.
Door op een zitting te klikken verschijnt de uitslag van de betreffende zitting. Door daarna op uw eigen paar te klikken krijgt u het overzicht van de spellen die u die avond heeft gespeeld.
Door op het spelnummer te klikken ziet u hoe u en de andere paren dit spel gespeeld hebben. Maar hoe zag dat spel er ook al weer uit?
Dat kunnen we vrij eenvoudig oplossen door de spelverdelingen tijdens de eerste ronde van de bridgeavond even in te voeren.

Als het eerste spel is gespeeld, kiest Noord, nadat hij de uitslag heeft ingevoerd in het “kastje”, voor invoeren spelverdeling.
Er verschijnt een scherm met S, H, R, K onder elkaar en de kaarten van Noord worden nu ingevoerd. (Oost kan deze even opnoemen).
Achter S vul je de schoppenkaarten in door simpelweg bijvoorbeeld 2, B, A, 6 in te voeren. Met pijltje naar beneden ga je naar H (Harten) en doe je hetzelfde; vervolgens nog Ruiten en Klaveren. Als er 13 kaarten zijn ingevoerd springt het kastje automatisch naar Oost en worden
 vervolgens de kaarten van Oost ingevoerd. 
Tijdens het opnoemen door Oost is het aan te raden dat Zuid en West hun kaarten even op kleurvolgorde leggen en als Oost klaar is met opnoemen, kan Zuid zijn verdeling  opgeven. Daarna is West aan de beurt.
Na het invoeren van Zuid heeft het “kastje” automatisch de invoer van West gedaan, die dan even door West en Noord kan worden gecontroleerd.

Door de spelverdelingen in te voeren tijdens de bridgeavond, verschijnen nu bij de resultaten van de spellen in de uitslagenservice ook de spelverdelingen!!!
Een ander voordeel is, dat het soms weleens gebeurt dat een kaart verkeerd wordt terug gestoken in de houder; de ene speler heeft 14 kaarten en de ander 12.
De wedstrijdleider kan op het kastje de spelverdeling zien en er voor zorgen dat de juiste kaart weer bij de juiste speler komt.
Uiteraard kost het invoeren van de spelverdelingen wat tijd.

We zullen daarom de tijd in de eerste ronde aanpassen om iedereen de gelegenheid te geven om de spelverdelingen rustig te kunnen invoeren.

Het invoeren van één spelverdeling zal niet meer dan 2 minuten in beslag nemen. We verlengen de eerste ronde dan met 10 minuten. (de eerste zittingen van het nieuwe seizoen zullen we voldoende tijd geven om aan het invoeren te wennen!).