Aanvang seizoen 2016-2017

Op 1 september begint het nieuwe bridgeseizoen. Dit bridgeseizoen begint iets anders dan normaal, omdat we op 28 april j.l. het plan Bridge 3.0 hebben aangenomen.
We zijn lid geworden van de Nederlandse Bridge Bond, we gaan met een nieuw afmeldsysteem werken en we gaan het Rankingsysteem invoeren.
Om alles goed te laten verlopen, de Technische Commissie is daar al geruime tijd mee bezig, zal op 1 september worden begonnen met een korte introductie van Bridge 3.0.
En omdat we natuurlijk graag weer willen bridgen, gaan we die introductie niet te lang maken.
Wel verzoeken wij u om die eerste avond tussen 19.00 en 19.10 aanwezig te zijn, zodat we om 19.15 uur kunnen aanvangen met de introductie.