Uitleg Invoeren spelverdelingen oud

Uitleg “Invoeren spelverdelingen”

Eén van de voordelen van het lidmaatschap van de Nederlandse Bridge Bond is, dat we gebruik kunnen maken van de “Uitslagenservice”.

De uitslag van een bridgeavond wordt supersnel naar de bond verzonden, waarna deze uitslag voor ieder lid is te raadplegen op de site van BZA.
Alle zittingen zijn terug te vinden onder de uitslagenservice.
Door op een zitting te klikken verschijnt de uitslag van de betreffende zitting. Door daarna op uw eigen paar te klikken krijgt u het overzicht van de spellen die u die avond heeft gespeeld.
Door op het spelnummer te klikken ziet u hoe u en de andere paren dit spel gespeeld hebben. Maar hoe zag dat spel er ook al weer uit?
Dat kunnen we vrij eenvoudig oplossen door de spelverdelingen tijdens de eerste ronde van de bridgeavond even in te voeren.

Als het eerste spel is gespeeld, kiest Noord, nadat hij de uitslag heeft ingevoerd in het “kastje”, voor invoeren spelverdeling.
Er verschijnt een scherm met S, H, R, K onder elkaar en de kaarten van Noord worden nu ingevoerd. (Oost kan deze even opnoemen).
Achter S vul je de schoppenkaarten in door simpelweg bijvoorbeeld 2, B, A, 6 in te voeren. Met pijltje naar beneden ga je naar H (Harten) en doe je hetzelfde; vervolgens nog Ruiten en Klaveren. Als er 13 kaarten zijn ingevoerd springt het kastje automatisch naar Oost en worden
 vervolgens de kaarten van Oost ingevoerd. 
Tijdens het opnoemen door Oost is het aan te raden dat Zuid en West hun kaarten even op kleurvolgorde leggen en als Oost klaar is met opnoemen, kan Zuid zijn verdeling  opgeven. Daarna is West aan de beurt.
Na het invoeren van Zuid heeft het “kastje” automatisch de invoer van West gedaan, die dan even door West en Noord kan worden gecontroleerd.

Door de spelverdelingen in te voeren tijdens de bridgeavond, verschijnen nu bij de resultaten van de spellen in de uitslagenservice ook de spelverdelingen!!!
Een ander voordeel is, dat het soms weleens gebeurt dat een kaart verkeerd wordt terug gestoken in de houder; de ene speler heeft 14 kaarten en de ander 12.
De wedstrijdleider kan op het kastje de spelverdeling zien en er voor zorgen dat de juiste kaart weer bij de juiste speler komt.
Uiteraard kost het invoeren van de spelverdelingen wat tijd.

We zullen daarom de tijd in de eerste ronde aanpassen om iedereen de gelegenheid te geven om de spelverdelingen rustig te kunnen invoeren.

Het invoeren van één spelverdeling zal niet meer dan 2 minuten in beslag nemen. We verlengen de eerste ronde dan met 10 minuten. (de eerste zittingen van het nieuwe seizoen zullen we voldoende tijd geven om aan het invoeren te wennen!).

 

Uitleg Rankingsysteem

“Rankingsysteem”

We spelen zoals gebruikelijk in twee lijnen: de A- en de B-lijn.
Aan het eind van de avond vormt de uitslag, die gewoon in procenten wordt weergegeven, de basis voor de toe te kennen rankingpunten voor iedere speler.
De ranking van een speler wordt bepaald door het gemiddelde van de aan de speler toegekende rankingpunten van de laatste zes zittingen.
De ranking van een bridgepaar wordt bepaald door de ranking van de spelers bij elkaar op te tellen.

Op grond van de stand in de ranking wordt de volgende zitting opgezet: de bovenste helft van de aanwezige paren speelt in de A-lijn en de onderste helft in de B-lijn.
Paren die zich ongeveer in het midden van de ranking bevinden kunnen dus afwisselend in de A- of B-lijn spelen, afhankelijk van hun behaalde resultaten. 
Voor een gelegenheidspaar wordt de ranking van de spelers bij elkaar opgeteld en zo ontstaat de ranking voor dat gelegenheidspaar waarop ze worden ingedeeld.

Om mee te dingen naar het clubkampioenschap paren dient een paar tenminste twee/derde van het aantal bridgeavonden aanwezig zijn geweest (20 van de 30 wedstrijdavonden). 
Het rankingsysteem maakt ook het individueel kampioenschap mogelijk.
Om individueel kampioen te kunnen worden moet een lid minimaal 22 van de 30 wedstrijdavonden aanwezig zijn geweest.

Het paar dat aan het eind van het seizoen het hoogste gemiddelde heeft in de “Stand voor het clubkampioenschap paren”, wordt clubkampioen.
Hetzelfde geldt voor de “Clubkampioen individueel”.

Nieuw is dat we met afvalscores gaan werken (maximaal 5): van paren of leden die meer dan 20 respectievelijk 22 keer aanwezig zijn geweest, vervallen maximaal de 5 slechtste scores (bij 23 resp. 25 keer aanwezig dus 3 afvalscores).
Door dit systeem hoeven leden niet bang te zijn om met een ander lid te spelen als de partner een keer afwezig is: als die score slecht is, telt die voor het individuele kampioenschap toch niet mee! (een heel goede score echter wel!!). Voor het parenkampioenschap telt die score sowieso niet mee!

Voorbeeld:
Een paar is 26 keer aanwezig geweest: voor het parenkampioenschap tellen hun 21 beste scores (26-5).
Eén van de partners van bovenstaand paar heeft drie keer met een ander gespeeld; voor haar/hem tellen de 24 beste scores mee voor het individuele kampioenschap (29-5).

Alle rankingoverzichten zijn op onze site te raadplegen