Enquête Bridge 3.0

Het enquêteformulier is inmiddels naar alle leden verstuurd.
Indien er leden zijn, die niets hebben ontvangen, dan kunnen zij dat hier melden.