Uitleg Rankingsysteem

“Rankingsysteem”

We spelen zoals gebruikelijk in twee lijnen: de A- en de B-lijn.
Aan het eind van de avond vormt de uitslag, die gewoon in procenten wordt weergegeven, de basis voor de toe te kennen rankingpunten voor iedere speler.
De ranking van een speler wordt bepaald door het gemiddelde van de aan de speler toegekende rankingpunten van de laatste zes zittingen.
De ranking van een bridgepaar wordt bepaald door de ranking van de spelers bij elkaar op te tellen.

Op grond van de stand in de ranking wordt de volgende zitting opgezet: de bovenste helft van de aanwezige paren speelt in de A-lijn en de onderste helft in de B-lijn.
Paren die zich ongeveer in het midden van de ranking bevinden kunnen dus afwisselend in de A- of B-lijn spelen, afhankelijk van hun behaalde resultaten. 
Voor een gelegenheidspaar wordt de ranking van de spelers bij elkaar opgeteld en zo ontstaat de ranking voor dat gelegenheidspaar waarop ze worden ingedeeld.

Om mee te dingen naar het clubkampioenschap paren dient een paar tenminste twee/derde van het aantal bridgeavonden aanwezig zijn geweest (20 van de 30 wedstrijdavonden). 
Het rankingsysteem maakt ook het individueel kampioenschap mogelijk.
Om individueel kampioen te kunnen worden moet een lid minimaal 22 van de 30 wedstrijdavonden aanwezig zijn geweest.

Het paar dat aan het eind van het seizoen het hoogste gemiddelde heeft in de “Stand voor het clubkampioenschap paren”, wordt clubkampioen.
Hetzelfde geldt voor de “Clubkampioen individueel”.

Nieuw is dat we met afvalscores gaan werken (maximaal 5): van paren of leden die meer dan 20 respectievelijk 22 keer aanwezig zijn geweest, vervallen maximaal de 5 slechtste scores (bij 23 resp. 25 keer aanwezig dus 3 afvalscores).
Door dit systeem hoeven leden niet bang te zijn om met een ander lid te spelen als de partner een keer afwezig is: als die score slecht is, telt die voor het individuele kampioenschap toch niet mee! (een heel goede score echter wel!!). Voor het parenkampioenschap telt die score sowieso niet mee!

Voorbeeld:
Een paar is 26 keer aanwezig geweest: voor het parenkampioenschap tellen hun 21 beste scores (26-5).
Eén van de partners van bovenstaand paar heeft drie keer met een ander gespeeld; voor haar/hem tellen de 24 beste scores mee voor het individuele kampioenschap (29-5).

Alle rankingoverzichten zijn op onze site te raadplegen