Uitleg Rankingsysteem

Vanaf vorig seizoen spelen we volgens het Rankingsysteem

Na iedere zitting worden de “procenten” van de uitslag omgerekend naar rankingpunten. (In het rankingoverzicht onder Uitslagen)

 • De “ranking” van een speler voor het clubkampioenschap individueel is het aantal verkregen rankingpunten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal zittingen die een speler heeft gespeeld. (In het rankingoverzicht onder Clubkampioenschap individueel)
  Het lid dat aan het eind van het seizoen de hoogste ranking heeft is clubkampioen individueel.
  Om individueel kampioen te kunnen worden moet een lid minimaal 22 van de 30 wedstrijdavonden aanwezig zijn geweest.

 • De “ranking” van een paar voor het clubkampioenschap paren is de som van de ranking van de beide spelers. (In het rankingoverzicht onder Clubkampioenschap paren)
  Het paar dat aan het eind van het seizoen de hoogste ranking heeft is clubkampioen. 

  Om mee te dingen naar het clubkampioenschap paren dient een paar tenminste twee/derde van het aantal bridgeavonden aanwezig zijn geweest (20 van de 30 wedstrijdavonden). 


Ook werken we met afvalscores (maximaal 5).
Van paren die meer dan 20 keer (clubkampioenschap) of van leden die meer dan 22 keer (individueel kampioenschap) aanwezig zijn geweest, vervallen maximaal de 5 slechtste scores.

Door dit systeem hoeven leden niet bang te zijn om met een ander lid te spelen als de partner een keer afwezig is: als die score slecht is, telt die voor het individuele kampioenschap toch niet mee! (een heel goede score echter wel!!). Voor het parenkampioenschap telt die score sowieso niet mee!
Voorbeeld:

Een paar is 26 keer aanwezig geweest: voor het clubkampioenschap tellen hun 21 beste scores (26-5). Eén van de partners van bovenstaand paar heeft drie keer met een ander gespeeld; voor haar/hem tellen de 24 beste scores mee voor het individuele kampioenschap (29-5).

Alle rankingoverzichten (nieuwe en vorige seizoenen en uitleg) zijn op onze site te raadplegen

 • De “spelersranking” is het gemiddelde van de laatste zes behaalde rankingpunten.
  (In het rankingoverzicht onder Spelersrankings)

 • Voor de “parenranking” wordt de ranking van de spelers bij elkaar opgeteld.
  (In het rankingoverzicht onder Parenrankings)

De eerstvolgende zitting wordt opgezet op grond van de parenranking; de bovenste helft van de aanwezige paren speelt in de A-lijn en de onderste helft in de B-lijn.

Paren die zich ongeveer in het midden van de ranking bevinden kunnen dus of in de A-lijn of in de B-lijn spelen, afhankelijk van het aantal aanwezige paren. 
Voor een gelegenheidspaar wordt de “spelersranking” van de spelers bij elkaar opgeteld en zo ontstaat de ranking voor dat gelegenheidspaar, waarop ze worden ingedeeld.